พาเพื่อนเสียว VK เด็ดๆจุกออก

คืนน้ีฝนตกปรอยๆ อากาศเย็นยะเยือก พลอย ทับทิม มรกต เด็กสาวสามศรีพี่น้องกําลังนั่งเศร้ามองมารดาซึ่งปุวยหนักเด็ก สาวทั้งสามอยู่กับมารดาในบ้านกลางทุ่งนาในชนบทที่ห่างไกล บิดาของเด็กท้ังสามทิ้งพวกเธอไป ต้ังแต่มรกตน้องสาวคน สุดท้องอายุเพียงเดือนเดียว สี่ชีวิตต้องปากกัดตีนถีบ หาเลี้ยง ตัวเองด้วยการทํานาทําไร่ จนวันน้ี 12 ปีหลังจากพ่อทิ้งพวกเธอ ไป แม่ก็มาปุวยหนัก…. ทั้งบ้านยากจน มีเงินติดบ้านเพียง 20 บาท ไม่พอที่จะพาแม่ไปหาหมอท่ีไหน เพื่อนบ้านก็ไม่ค่อยจะ คบหากับครอบครัวนี้ด้วยเสียงเล่าลือกันว่าแม่ของเด็กท้ังสาม เป็นกระสือ ชาวบ้านต่างรังเกียจ และมองดูด้วยความ หวาดกลัวอยู่ห่างๆจะมีก็เพียงหลวงตาที่วัดซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติ ห่างๆของแม่ ที่เมตตาช่วยเหลือ

About the author /